ROI
Nápad
Analýza
Strategie
SEO
Reklama
Sociální sítě
Viral
Prodeje
Kontakt

Slovníček pojmů

Základní slovní zkratky a výrazy

Affiliate marketing: reklama placená provizemi z prodeje

Banner: reklamní formát grafického provedení

Behaviorální marketing: marketing na základě vyspělé analýzy chování uživatelů

Cache: paměť, kam počítač ukládá často používané informace. Znovunačtení těchto informací z cache je mnohem rychlejší než z místa původu.

Cookie: část textu, kterou je server schopen uložit na harddisku uživatele. Cookies umožňují serveru uchovat informaci – ID číslo na počítači uživatele a později s ním pracovat.

CPT = Cost Per Thousand: cena za 1 000 impresí

CR = Click Rate: poměr počtu kliknutí k počtu zrealizovaných impresí

CTR = Click Through Rate: procentuální úspěšnost internetové reklamy – poměr mezi zobrazením reklamy a počtem kliků na reklamu

Imprese: počty zobrazení reklamy

Internet: globální počítačová síť (tisíce propojených sítí) fungující na protokolu TCP/IP

Internetový marketing: komplexní řešení reklamy na internetu

Intranet: privátní počítačová síť, která užívá technologie internetu. Obvykle využívaná firmami pro vnitrofiremní komunikaci.

Facebook: nejpopulárnější sociální síť. Pro inzerci je možné využít PPC systém, který necílí dle klíčových slov stejným způsobem jako klasické systémy, ale především dle sociodemografických ukazatelů.

Frekvence (OTS - opportunity to see): průměrný počet shlédnutí na uživatele = počet uživatelů / počet impresí

Konverze: splněná akce primárně se jedná o objednávku, vyplnění dotazníku atd., v zahraničí někdy též MWR (Most Wanted Response), tedy „nejchtěnější akce“

Konverzní poměr = Conversion Rate: poměr konverzí vůči návštěvám stránky

Konverzní stránka = Conversion Point: stránka, jejíž návštěva uživatelem znamená konverzi

Měřící kód: kód vkládaný do stránek pro analýzy jejich návštěvnosti a měření konverzí

Page rank: číslo, které si Google přiřazuje ke každé stránce - vyjadřuje něco jako věrohodnost nebo důležitost stránky. Relevantní pouze v rámci Google.

PPC = pay per click, platba za proklik

PV – počet zobrazených stran

RU – reální uživatelé

Textový tip: krátké komerční textové sdělení obsahující obrázek

UV – unikátní návštěvník

© Copyright 2007-2022 Czechia24 s.r.o., všechna práva vyhrazena