ROI
Nápad
Analýza
Strategie
SEO
Reklama
Sociální sítě
Viral
Prodeje
Kontakt

Každé euro investované do reklamy vynese sedminásobek

16.01.2017, mam.ihned.cz

Studie společnosti Deloitte poprvé zhodnotila ekonomické přínosy reklamy pro ekonomiky zemí Evropské unie. Ukázalo se, že každé euro vložené do reklamy se zhodnotí v HDP produktu sedmkrát. Přímo a nepřímo poskytuje práci téměř šesti milionům občanům EU.

Studii zadala Světová federace zadavatelů (World Federation of Advertisers – WFA) a řada dalších profesních sdružení.

Na základě ekonometrického modelu studie prokázala, že reklama generuje 4,6% HDP Evropské unie.

Studie pokrývá celou osmadvacítku a některé země zkoumá podrobněji. Nejbližší tuzemskému trhu je Maďarsko. Ukazuje se, že i když trhy jednotlivých zemí se v detailu liší, je přínos reklamy ve jmenovaných oblastech průkazný.

Pokud uplatníme výsledky studie na domácí trh, pak 4,6 % z celkového HDP České republiky za rok 2015 činí 206 miliard korun. Navíc studie nepočítá s investicemi do nemediálních forem reklamy jako jsou reklamní akce, public relations a podobně.

Přínosy reklamy spatřuje studie ve třech hlavních oblastech:

Ekonomika

Každé euro investované do reklamy se zhodnotí sedmkrát. To znamená, že roční investice do reklamy ve výši 92 miliard euro přispěly HDP evropských ekonomik dalšími 643 miliardami, což reprezentuje 4,6% z celounijního HDP.

Studie uvádí, že reklama přispívá k ekonomickému růstu také podporou konkurence, poskytováním informací zákazníkům a pomáhá při informovaném výběru zboží a služeb. Konkurence posilovaná reklamou vede k vývoji nových služeb a produktů, tedy ke zvyšování konkurenceschopnosti, a to v konečném důsledku i mimo hranice EU.

Pracovní trh

Celkově reklama podporuje 5,8 milionů pracovních míst, z toho 16 % pracovníků přímo produkuje reklamu. Studie nepočítá s pracovníky, kteří se reklamou zabývají na straně zadavatelů (in-house). Odhad je tedy spíše konzervativní.

Další část pracovních míst tvoří zaměstnanci společností, které jsou přímo závislé na příjmech z reklamy - zaměstnanci médií, on-line společností nebo například firem zabývajících se venkovní reklamou. Ti tvoří asi desetinu z uvedených 5,8 milionů pracovních míst.

Konečně sem patří pracovní místa vytvářená v důsledku reklamní činnosti – od pracovních míst v obchodu, přes subdodavatele reklamních služeb až po práci v hotelnictví a pohostinství. Taková pracovní místa tvoří 74 procent.

Společenský dopad

Reklama financuje média a zábavní průmysl. Tím občanům EU významně snižuje náklady na sledování jakéhokoliv obsahu nebo přímo zajišťuje bezplatný přístup k médiím.

Studie uvádí, že v roce 2014 reklama investovala do všech druhů tvorby obsahu 92 miliard euro. Bez těchto investic by rostly náklady na předplatné časopisů, novin, placených televizních kanálů.

Navíc médii pokrývané sportovní a kulturní události potřebují pro svoji existenci také reklamní příjmy. Reklama významně přispívá k využívání on-line služeb s nízkými náklady anebo zcela bezplatně.

© Copyright 2007-2022 Czechia24 s.r.o., všechna práva vyhrazena