ROI
Nápad
Analýza
Strategie
SEO
Reklama
Sociální sítě
Viral
Prodeje
Kontakt

Klesá televize a tisk, internet a OOH je podle ceníků v růstu

16.10.2013, mam.cz

Podle aktuálních dat Admosphere, dceřiné společnosti realizátora peoplemetrového projektu Mediaresearch, vykazují mediatypy televize a tisk přesně podle letošních predikcí mediálních agentur pokles, růst je naopak v internetu a out-of-home mediích.

Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku oproti srovnatelnému období roku 2012 poklesla podle ředitele společnosti Admosphere Karla Honzla o 1,2 %. Srovnání nezahrnuje data za mediatyp rádio. Společnost Admosphere totiž od ledna 2013 v rámci zkvalitňování svých služeb přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, a proto meziroční porovnání tohoto mediatypu zatím není možné.

Změna obchodní politiky Novy se projevila

Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a tisku. Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v o 6,7 % nižší ceníkové hodnotě, než v loňském roce. Vzhledem ke změnám obchodní politiky televizní skupiny Nova byl obdobný pokles očekáván.

Tisk poklesl o necelá 2 %. Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mediatypy internet a out-of-home media. Hodnota internetové display reklamy, už Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o více než pětinu (22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 %. Podrobnější informace čtěte v příštím vydání Marketing & Media.

Je třeba brát v úvahu, že ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

© Copyright 2007-2022 Czechia24 s.r.o., všechna práva vyhrazena